top of page

The Company Incarnatio opereert Normal Magazine met succes.

Zij is de enige eigenaar van dit merk dat regelmatig is ingediend bij INPI 
Normaal Tijdschrift, ingeschreven onder nummer 14 4 064 584, 30 januari 2014, in alle klassen.
Normal Magazine d'Art, ingeschreven onder nummer 17 4 4111 767, 11 december 2017, in alle klassen.

 

 

Incarnatio-edities
Naamloze vennootschap
Adres hoofdkantoor: 22 rue Vicq d'Azir
RCS Parijs onder nummer 799 351 036
Intracommunautair btw-nummer: FR 11 799351036
ISSN 2272-0596
E-mail: redactie@incarnatio.fr

 

Publicatiedirecteuren: Philippe Guédon & Guillaume Rogez

 

 

 

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden
U hebt het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van uw gegevens (art. 34 van de wet "Informatique et Libertés"). 

De resulterende bestanden worden nooit doorgegeven aan derden. Wij verkopen geen adres- of e-mailbestanden.

 

Auteursrechten en copyright
Deze hele site is onderworpen aan de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectueel eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor downloadbare documenten en iconografische en fotografische voorstellingen. Reproductie van het geheel of een deel van deze site op welk elektronisch medium dan ook is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de publicatiedirecteur.

Gastheer:

Wix.com Inc.

Adres: 500 Terry A Francois Blvd San Francisco,

CA 94158

Telefoon: +1 415-639-9034.

bottom of page